Pretrit

09:00 vanaf Golgklub
+/- 25km rit
R50/perd
ten bate van Veldfees & Bloemfontein Uithouritklub

Kampies beskikbaar vir perde Vrydagaand vir die wat die fees wil bywoon Vrydag.